Upravni odbor

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) posvećena je promovisanju i unapređenju nemačko-srpskih privrednih odnosa. Svrha odgovornosti direktora odbora u različitim privrednim sektorima je da ciljano i prema potrebama predstave interese članova.

Predsednik

gdin Dr. Ronald Seeliger

Hemofarm A.D.

Prvi potpredsednik

gdin Bojan Predojević

Profine d.o.o.

Drugi potpredsednik

gdin Udo Eichlinger

Siemens Serbia

Izvršni član Upravnog odbora

gdin Martin Knapp

Blagajnik

gdin Christian Braunig

Confida Consulting

Članovi

Mr. Dirk Bantel

Panasonic Lighting Devices Serbia d.o.o.

Mr. Milan Grujić

ZF Serbia d.o.o.

gđa Dijana Peškir

Stihl d.o.o.

Mr. Dragan Simović

Invictus System Transport&Logistics d.o.o.

gdin Živko Topalović

ContiTech Fluid Serbia d.o.o.