SES - Seniorski ekspertski servis

Prilagodite se zahtevima modernog tržišta i poboljšajte poslovanje uz minimalna sredstva!

© Getty Images/xavierarnau

Seniorski ekspertski servis (SES) je neprofitna organizacija, koju subvencioniše nemačka država, a čiji je osnovni zadatak posredovanje eksperata seniora i njihov angažman u malim i srednjim preduzećima i institucijama širom sveta. Centrala SES-a raspolaže sa preko 9.000 eksperata iz svih industrijskih grana.

SES konsultanti su aktivni nemački penzioneri, stručnjaci sa bogatim radnim iskustvom koji svoje usluge pružaju pro bono sa ciljem da pomognu i pospeše organizaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća, javnih institucija, udruženja i obrazovnih ustanova, kako u Srbiji, tako i u celom svetu.

AHK Srbija je zvanični zastupnik „Senior Experten Service” SES u Srbiji.

Korisne informacije

Ko su seniori eksperti?

 • Stručnjaci koji nisu više poslovno aktivni stavljaju svoju radnu snagu besplatno na raspolaganje.
 • Za izbor eksperta je osim poslovnog iskustva, zdravlja, poznavanja stranih jezika i iskustva sa radom u inostranstvu merodavna i ekonomska nezavisnost kao i sposobnost prilagođavanja lokalnim uslovima u mestu angažovanja.

Koji su uslovi za angažovanje?

 • Osnova za SES angažovanje je potreba za stručnim usavršavanjem, koja se proverava od strane SES-a u smislu postavljenog cilja, stepena željenog transfera tehničkog znanja i obima kvalifikacije.
 • Odlučujući kriterijumi su podizanje nivoa obrazovanja lokalnog personala, poboljšanje produktivnosti ili stvaranje sigurnih radnih mesta.

SES vodi računa o tome da delatnost SES eksperta ne dovede u pitanje zaštićeni Know-how (na primer nemačkih kompanija).

 • Ekspertima se u slučaju dileme preporučuje da kontaktiraju svoje bivše firme pre početka angažmana.
 • Angažman treba da traje minimum dve nedelje, a maksimum šest meseci - moguća su produženja.

Ko je nalogodavac? Ko može da angažuje SE?

 • Preduslov za obradu zahteva je jasan opis problema kao i željenog cilja, koji bi se postigao angažovanjem eksperta. (opis dostaviti u formularu - engleski, nemački)
 • Nalogodavac su preduzeća (pre svih mala i srednja), obrazovne ustanove, opštine, javne ustanove kao i druge institucije. Internacionalne organizacije takođe mogu da pošalju zahtev za angažman eksperta.
 • Pravni osnov za SES angažman je ugovor koji sklapaju SES i Nalogodavac, kao i Sporazum koji sklapaju SES i ekspert. Ne postoji ugovorna veza između eksperta i Nalogodavca, ali SES obavezuje eksperta na lojalan odnos prema Nalogodavcu.
 • Ne postoji garancija za angažman eksperta.

Ko finansira angažman? Koja je struktura troškova?

 • Troškovi se dele na troškove na mestu angažovanja (smeštaj, ishrana, lokalni transport i džeparac za eksperta), putne troškove kao i troškove obrade projekta i ostale troškove u vezi sa angažmanom, nastale u SES-u.
 • Troškove angažovanja na mestu - smeštaj eksperta, lokalni transport i džeparac za eskperta (oko sedam evra dnevno) - snosi Nalogodavac.
 • Sve ostale troškove snosi SES centrala!

Kako podneti zahtev za angažman?

Za sva pitanja i pomoć pri podnošenju zahteva, obratite se kontakt osobi u AHK Srbiji, gospodinu Milanu Krstiću.

Saznajte više o SES programu: