Pravno savetovanje

AHK Srbija pomaže nemačkim firmama na srpskom tržištu i pruža podršku srpskim kompanijama u traženju informacija o nemačkim poreskim i carinskim propisima i njihovoj primeni.

© Getty Images/utah778

Brošura: Pravo i porezi u Srbiji

Informativna brošura Nemačko-srpske privredne komore o aktuelnim zbivanjima iz oblasti prava i poreza u Srbiji.

Strana: 24 strane | Veličina fajla: 730 KB | Jezici: nemački i srpski

Download