Prezentacija studije o startup sceni u Srbiji

Činjenica da Srbija ima veoma živu start-up zajednicu, sa brojnim mladim i inovativnim kompanijama, motivisala je AHK Srbiju da pokrene istraživanje na temu startup scene u Srbiji, koje je predstavljeno javnosti 03. jula 2019. godine u ICT hub-u.

  • © iStock.com/DarioGaona

Rezultati istraživanja o startup sceni u Srbiji ukazuju da su uslovi za poslovanje startup kompanija u Srbiji dobri, a sam ekosistem tih kompanija veoma zanimljiv i čine ga ljudi koji su vredni, kreativni, ambiciozni i željni rada.

Tom prilikom je predsednik AHK Srbije Ronald Zeliger istakao da postoji dosta prostora za sinergiju između velikih, starijih kompanija i startup kompanija i da u Srbiji postoji ogroman potencijal koji treba iskoristiti. Prema rečima direktora AHK Srbije Martina Knapa, Nemačko-srpska privredna komora organizuje povezivanje nemačkih kompanija i mladih preduzeća iz Srbije koja imaju mogućnost da koriste njihove mreže, ne samo u Nemačkoj već i na globalnom nivou.

Autor istraživanja Christoph Berndt kazao je da potrebna i podrška većih kompanija, koje bolje poznaju tržište, imaju pristup klijentima kao i da startup-ovima veće kompanije mogu pomoći i kroz testiranje proizvoda, a to bi se moglo učiniti i tako što bi kompanije postale klijenti startup kompanija. Studija se zasniva na informacijama koje su u tu svrhu pružile kompanije i organizacije koje su duboko povezane i rade sa startup-ovima, međutim, ne može tvrditi da su kompletne u pogledu broja ili klasifikacije startup-a na tržištu. Takođe, ova studija namerava da pruži pogled na veoma interesantno, inovativno i brzo razvijajuće područje.

Autor ove studije, sprovodene u ime Nemačko-srpske privredne komore, je Christoph Berndt, CFA, osnivač Strategy Map-a.

Back