AHK portal za praktikante u Vašoj kompaniji

Novo u AHK Srbiji - online portal putem kojeg naše kompanije članice besplatno oglašavaju otvorene praktikantske pozicije!

Preko AHK portala za praktikante, studenti će na jednom mestu imati pregled svih otvorenih pozicija i mogućnost da steknu prva radna iskustva u kompanijama iz članstva AHK Srbije, dok će kompanije članice imati mogućnost da zaposle motivisanog mladog radnika koji poznaje sistem, posao i korporativnu kulturu kompanije u kojoj radi. 

Pozivamo članove naše Komore da besplatno oglašavaju otvorene praktikantske pozicije preko AHK portala, uz mogućnost trajnog oglašavanja ukoliko postoji potreba za stalnim popunjavanjem određene praktikantske pozicije u kompaniji, kao i vremenski ograničeno oglašavanje kako biste pronašli praktikanta za određeni vremenski period. 

Na ovom projektu AHK Srbija usko sarađuje sa Univerzitetom u Beogradu.

www.ahk-praksa.com

Za sva Vaša pitanja i informacije, kontakt osoba iz AHK Srbije je Milica Ožegović.