Sponzorstvo događaja

Direktno sponzorstvo događaja u organizaciji AHK Srbije osiguraće Vam promociju i vidljivost pred nemačko-srpskom biznis zajednicom.

© Getty Images/batuhan toker

Događaji AHK Srbije

Nemačko-srpska privredna komora redovno organizuje niz formalnih i neformalnih događaja za svoje članove sa ciljem da im pružimo priliku da se upoznaju, razmene iskustva i da u okviru mnogobrojnih informativnih radionica diskutuju o novim temama i aktuelnim problemima.

Događaji Nemačko-srpske privredne komore nude brojne mogućnosti promocije Vaše kompanije - komunicirajte sa Vašom ciljnom grupom kroz sponzorstvo adekvatnog događaja AHK Srbije.