Članovi

Sa preko 350 članova, Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) predstavlja najveću bilateralnu privrednu komoru u Srbiji i idealnu platformu za kontakte između nemačkih, srpskih i internacionalnih kompanija.

© Getty Images/Cecilie_Arcurs

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) pripada sistemu nemačkih spoljno-trgovinskih i industrijskih komora, sa 140 kancelarija u 92 zemlje širom sveta. AHK Srbija deluje sa posebnim ciljem zastupanja interesa članova u privredi i politici, kao i konstruktivnog angažmana na stalnom unapređenju uslova za preduzetništvo u Srbiji. 

Postanite član!

Iskoristite brojne prednosti naše poslovne mreže! 

Zahtev za članstvo

Više dobrih razloga za članstvo!

Poslovna mreža

Nemačko-srpska poslovna zajednica sa preko 350 kompanija članica, privrednih organizacija i vladinih institucija, kao i pristup širokoj mreži nemačkih spoljno-trgovinskih i industrijskih komora (140 kancelarija u 92 zemlje), odlična su baza za Vaše poslovanje i umrežavanje. 

Usluge po meri savremenog poslovanja

Atraktivni popusti za članove na komercijalne usluge AHK Srbije, koja pruža profesionalnu podršku domaćim i nemačkim kompanijama u njihovim poslovnim aktivnostima.

Događaji

AHK Srbija organizuje preko 50 događaja godišnje koje poseti više od 5000 ljudi. Formalnog ili neformalnog karaktera, pružaju brojne mogućnosti za networking. Iskoristite priliku za umrežavanje, upoznajte druge članove, promovišite sopstvene kompetencije i izgradite kontakte sa potencijalnim klijentima. Članovi AHK Srbije dobijaju do 50% popusta na kotizacije za AHK manifestacije!

Promocija Vaše kompanije

 • Direktno sponzorstvo događaja u organizaciji AHK Srbije osiguraće Vam dodatnu vidljivost i promociju pred nemačko-srpskom biznis zajednicom!
 • Ekskluzivni online portal Komore sa Vašim kontakt podacima;
 • Platforma „AHKplus” - Members4Members program za popuste;
 • Popusti na oglašavanje na svim medijskim kanalima AHK Srbije i mnoge druge mogućnosti.

Informacije iz prve ruke

AHK Srbija obezbeđuje članovima:

 • godišnju preplatu na biznis portal i dnevni bilten “e-Kapija“, koji pored aktuelnih vesti na tri jezika uključuje i informacije o najnovijim tenderima
 • informativne događaje o aktuelnim temama koje se tiču srpske poslovne zajednice
 • aktuelne informacije o aktivnostima Komore na društvenim mrežama
 • informacije o ekonomskim kretanjima, kompanijama u bilateralnom poslovanju i aktivnostima Komore u publikaciji „AHK Poslovna mreža“, kao i upis u katalog članova u okviru publikacije

 

 

 


Članarine

KategorijaGodišnji iznos
 • Preduzeća sa < 10 zaposlenih 
 • Udruženja, IHK, klasteri
500,- €
 • Kompanije sa > 10 zaposlenih 
700,- €
 • Premium članstvo
3.000,- €

Jahressponsoren 2019