SES - Seniorski ekspertski servis

SES program – podrška srpskim preduzećima i institucijama

Poboljšajte Vaše poslovanje i prilagodite se zahtevima modernog tržišta! Ukoliko nemate dovoljno sredstava za angažovanje poznatih savetničkih kompanija – SES je rešenje.

Seniorski ekspertski servis (SES) je neprofitna organizacija, koju subvencioniše nemačka država, a čiji je osnovni zadatak posredovanje eksperata seniora i njihov angažman u malim i srednjim preduzećima i institucijama u Srbiji.

Centrala SES-a raspolaže sa preko 9.000 eksperata (baza eksperata: nemački, engleski) iz svih industrijskih grana. Osnovne troškove angažmana snosi centrala SES-a, a nalogodavac snosi samo troškove smeštaja, ishrane, lokalnog transporta i džeparca (oko 5 € dnevno).

Za sva ostala pitanja kao i pomoć pri popunjavanju formulara slobodno nas kontaktirajte!

Korisne informacije

Ko su seniori eksperti?

Ko su seniori eksperti?

 • Senior eksperti evidentirani su u registru koji obuhvata oko 9.000 imena.
 • Stručnjaci koji nisu više poslovno aktivni stavljaju svoju radnu snagu besplatno na raspolaganje.
 • Senior ekspert nema troškove prilikom svog angažovanja; za svakodnevne potrebe dobijaju mali džeparac - oko pet evra dnevno.
 • Za izbor eksperta je osim poslovnog iskustva, zdravlja, poznavanja stranih jezika i iskustva sa radom u inostranstvu merodavna i ekonomska nezavisnost kao i sposobnost prilagodjavanja lokalnim uslovima u mestu angažovanja.
 • Baza eksperata po industrijama: nemački jezik, engleski jezik

Koji su uslovi za angažovanje?

Koji su uslovi za angažovanje?

 • Osnova za SES angažovanje je potreba za stručnim usavršavanjem, koja se proverava od strane SES-a u smislu postavljenog cilja, stepena željenog transfera tehničkog znanja i obima kvalifikacije.
 • Odlučujući kriterijumi su podizanje nivoa obrazovanja lokalnog personala, poboljšanje produktivnosti ili stvaranje sigurnih radnih mesta.

SES poklanja najveću moguću pažnju na to, da delatnost SES eksperta  ne dovede u pitanje zaštićeni Know-how (na primer nemačkih preduzeća). Ekspertima se u slučaju dileme preporučuje da kontaktiraju svoje bivše preduzeće pre početka svog angažmana.

 • Angažman treba da traje minimum dve nedelje, a maksimum šest meseci - moguća su produženja.

Ko je nalogodavac? Ko može da angažuje SE?

Ko je nalogodavac? Ko može da angažuje SE?

 • Preduslov za obradu zahteva je jasan opis problema kao i željenog cilja, koji bi se postigao angažovanjem eksperta. (opis dostaviti u priloženom formularu - engleski, nemački)
 • Nalogodavac su preduzeća (pre svih mala i srednja), obrazovne ustanove, opštine, javne ustanove kao i druge institucije. - Internacionalne organizacije takodje mogu da pošalju zahtev za angažman eksperta.
 • Pravni osnov za SES angažman je ugovor koji sklapaju SES i Nalogodavac, kao i Sporazum koji sklapaju SES i ekspert.
 • Ne postoji ugovorna veza izmedju eksperta i Nalogodavca, ali SES obavezuje eksperta na lojalan odnos prema Nalogodavcu.
 • Ne postoji garancija za angažman eksperta.

Ko finansira angažman? Koja je struktura troškova?

Ko finansira angažman? Koja je struktura troškova?

 • Troškovi se dele na troškove na mestu angažovanja (smeštaj, ishrana, lokalni transport i džeparac za eksperta), putne troškove kao i troškove obrade projekta i ostale troškove u vezi sa angažmanom, nastale u SES-u.
 • Troškove angažovanja na mestu - smeštaj eksperta, lokalni transport i džeparac za eskperta (oko pet evra dnevno) - snosi Nalogodavac,
 • sve ostale troškove snosi SES centrala!

Kako da podnesem zahtev za angažman?

Kako da podnesem zahtev za angažman?

Zahtev za angažman podnosite slanjem ispunjenih formulara (formular - nemački jezik, engleski jezik) na:

 • E-Mail: info@ahk.rs,
 • Fax: +381 11 3034 780 ili poštom na
 • Delegacija nemačke privrede
  SES - Milan Krstić
 •          Topličin venac 19-21
           11000 Beograd
           Srbija

Za sva pitanja i pomoć pri podnošenju zahteva slobodno nas kontaktirajte!

Kontakt osoba

Milan Krstić

Business consulting - Poslovno savetovanje

Beograd

+381 11 2028 018
+381 60 0202 812
Napisati e-mail