AHK Srbija - Usluge

Glavni zadatak Nemačko-srpske privredne komore u Srbiji je podrška nemačkim firmama prilikom stupanja na srpsko tržište, njegovog istraživanja i uspostavljanja poslovnih kontakata. Sa druge strane, Komora omogućuje firmama iz Srbije da prezentuju svoje poslovanje na najvećim nemačkim sajmovima i pruža niz drugih savetničkih usluga:

Kontakt osoba

Kontakt osoba

Milan Krstić

Business consulting - Poslovno savetovanje

Beograd

+381 11 2028 018
+381 60 0202 812
Napisati e-mail