Izveštaj sačinjen od strane IHK Dortmund u saradnji sa AHK Srbija na nemačkom jeziku.

Mogućnosti finansiranja u Srbiji iz EU fondova

Kontakt osoba