Izveštaj sačinjen od strane IHK Dortmund u saradnji sa AHK Srbija na nemačkom jeziku.

Mogućnosti finansiranja u Srbiji iz EU fondova

Kontakt osoba

Milica Ožegović

Marketing i publikacije

Beograd

+381 11 2028 010
Napisati e-mail