Anketa o uslovima poslovanja u Srbiji za 2016. godinu

Rezultate 11. ankete Nemačko-srpske privredne komore predstavili i komentarisali su Martin Knap, Izvršni član Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore, Dr Ronald Zeliger, predsednik Nemačko-srpske privredne komore i generalni direktor kompanije Hemofarm a. d. i ambasador SR Nemačke, gospodin Aksel Ditman, na konferenciji za štampa 27.06.2016. godine.

Prema anketiranim učesnicima u istraživanju o uslovima poslovanja u Srbiji, kompanije sopstveno poslovanje ocenjuju boljim nego opštu privrednu klimu. Ističu se nedostaci u borbi protiv korupcije i kriminala, efikasnosti javne uprave i u obezbeđivanju pravne sigurnosti. S druge strane, uz pozitivna očekivanja sopstvenog poslovanja i zadovoljstvo radnom snagom, 90% preduzeća učesnika izjavilo je da bi ponovo investiralo u Srbiji.

Anketa je utvrdila da se procena ekonomske situacije u Srbiji za 2016. u odnosu na prethodnu godinu blago poboljšala: protekle godine je samo 10% anketiranih preduzeća očekivalo poboljšanje za tekuću godinu, dok su očekivanja za bolju ekonomsku situaciju ove godine nešto viša (23%). S druge strane, dve trećine ispitanika smatra da će stanje i ove godine ostati nepromenjeno. 

Prilikom ocenjivanja različitih faktora koji utiču na poslovanje u Srbiji, najlošiji prosek imaju borba protiv korupcije i kriminala, efikasnost javne uprave, pravna sigurnost, poreski sistem i poreska uprava, kao i transparentnost pri javnim tenderima. Zadovoljavajuće ocene dobili su kriterijumi koji se odnose na tržište rada u Srbiji: nemačko-srpska preduzeća zadovoljna su produktivnošću i motivacijom zaposlenih, njihovim kvalifikacijama, akademskim obrazovanjem, opštom raspoloživosti stručnih kadrova i troškovima rada.

Rezultate ankete možete naći u prezentaciji, a detaljniji izveštaj u saopštenju za javnost.

Kontakt osoba

Milica Ožegović

PR, marketing i publikacije

Beograd

+381 11 2028 026
+381 60 0202 806
Napisati e-mail