Anketa o uslovima poslovanja u Srbiji za 2017. godinu

Beograd, 28.04.2017. - Nemačko-srpska privredna komora sprovela je, po dvanaesti put, istraživanje o privrednom ambijentu u Srbiji među svojim kompanijama članicama. Rezultate 12. ankete Nemačko-srpske privredne komore predstavili i komentarisali su Martin Knap, Izvršni član Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore, Dr Ronald Zeliger, predsednik Nemačko-srpske privredne komore i generalni direktor kompanije Hemofarm a. d. i ambasador SR Nemačke, gospodin Aksel Ditman, na konferenciji za štampu u Press centru u Beogradu.

Rezultati istraživanja o uslovima poslovanja u Srbiji za 2017. godinu, pokazuju optimizam nemačko-srpskih kompanija i pozitivnu ocenu privredne klime u Srbiji. Anketirani predstavnici su i ove godine ukazali na potrebu intenzivnije borbe protiv korupcije te jačanje pravne sigurnosti i transparentnosti u javnim nabavkama, ali su nedvosmisleno izrazili pozitivna očekivanja u okviru sopstvenog poslovanja, zadovoljstvo tržištem rada, a 84% kompanija učesnica ponovo bi investirale u Srbiji.

Prilikom ocenjivanja faktora koji utiču na poslovanje u Srbiji, najlošije su ocenjene: borba protiv korupcije i kriminala, pravna sigurnost, poreski sistem i poreska uprava, transparentnost pri javnim tenderima i efikasnost javne uprave.

Zadovoljavajuće ocene nemačko-srpskih kompanija dobili su kriterijumi koji se odnose na tržište rada u Srbiji: kompanije su zadovoljne sa produktivnošću i motivacijom zaposlenih, njihovim kvalifikacijama, akademskim obrazovanjem i troškovima rada. Međutim, ove godine se kao važan, pojavljuje i novi faktor, a to je kvalitet i dostupnost lokalnih dobavljača. Prepoznavanje ovog faktora dovodi se u vezu sa uspešnim dobavljačkim inicijativama koje sprovodi Nemačko-srpska privredna komora.

Rezultate ankete možete naći u prezentaciji, a detaljniji izveštaj u saopštenju za javnost.

Anketa o uslovima poslovanja u Srbiji za 2016. godinu

Rezultate 11. ankete Nemačko-srpske privredne komore predstavili i komentarisali su Martin Knap, Izvršni član Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore, Dr Ronald Zeliger, predsednik Nemačko-srpske privredne komore i generalni direktor kompanije Hemofarm a. d. i ambasador SR Nemačke, gospodin Aksel Ditman, na konferenciji za štampa 27.06.2016. godine.

Prema anketiranim učesnicima u istraživanju o uslovima poslovanja u Srbiji, kompanije sopstveno poslovanje ocenjuju boljim nego opštu privrednu klimu. Ističu se nedostaci u borbi protiv korupcije i kriminala, efikasnosti javne uprave i u obezbeđivanju pravne sigurnosti. S druge strane, uz pozitivna očekivanja sopstvenog poslovanja i zadovoljstvo radnom snagom, 90% preduzeća učesnika izjavilo je da bi ponovo investiralo u Srbiji.

Anketa je utvrdila da se procena ekonomske situacije u Srbiji za 2016. u odnosu na prethodnu godinu blago poboljšala: protekle godine je samo 10% anketiranih preduzeća očekivalo poboljšanje za tekuću godinu, dok su očekivanja za bolju ekonomsku situaciju ove godine nešto viša (23%). S druge strane, dve trećine ispitanika smatra da će stanje i ove godine ostati nepromenjeno. 

Prilikom ocenjivanja različitih faktora koji utiču na poslovanje u Srbiji, najlošiji prosek imaju borba protiv korupcije i kriminala, efikasnost javne uprave, pravna sigurnost, poreski sistem i poreska uprava, kao i transparentnost pri javnim tenderima. Zadovoljavajuće ocene dobili su kriterijumi koji se odnose na tržište rada u Srbiji: nemačko-srpska preduzeća zadovoljna su produktivnošću i motivacijom zaposlenih, njihovim kvalifikacijama, akademskim obrazovanjem, opštom raspoloživosti stručnih kadrova i troškovima rada.

Rezultate ankete možete naći u prezentaciji, a detaljniji izveštaj u saopštenju za javnost.

Kontakt osoba