Confida radni doručak

AHK Serbien Events Download event
Begin:
19.10.2017 | 10:00
End:
- 12:30
Location:
Courtyard Marriott Hotel, Vase Čarapića 4, Trg republike

Poštovani AHK članovi,

ljubaznošću našeg člana, kompanije Confida Consulting d.o.o. a uz podršku Nemačko-srpske privredne komore i Trgovinskog odeljenja Ambasade Austrije WKÖ sa zadovoljstvom vas pozivamo na radni doručak na teme:

  1. „Prihodi nerezidenata po osnovu autorskih naknada i naknada od usluga -  porez po odbitku i primena ugovora   o izbegavanju dvostrukog oporezivanja“
  2. „Management fee - poreski tretman“
  3. „Paušalno oporezivanje preduzetnika - uslovi, prednosti i mane“
  4. „Angažovanje nerezidentnih fizičkih lica - poreski tretman, primena ugovora o izbegavanju dvostrukog     oporezivanja i ugovora o socijalno osiguranju“

Radni jezik seminara je srpski. Broj učesnika je ograničen, te vas molimo da prijavite najviše 2 osobe ispred vaše kompanije.