SERBIAN VISIONS

Projekat „Serbian Visions“ predstavlja specifičan koncept okupljanja organizacija civilnog sektora, udruženja, stručnih i drugih asocijacija, institucija i instituta i privrede. Cilj organizovanja jedinog multikongesa u Srbiji - Serbian Visions je jačanje uloge civilnog društva u zemlji i stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta kroz davanje doprinosa važnim razvojnim segmentima zemlje. 

SERBIAN VISIONS je multikongres koji obuhvata više tema: ljudska prava, ekonomiju, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, EU integracije, bezbednost, inovacije, kao i druge oblasti koji čine viziju za bolju budućnost Srbije.

 

Sadržaj SERBIAN VISIONS:

√ 60   

dvočasovnih manifestacija u toku jednog vikenda

√ 60       

učesnika, organizatora svojih manifestacija: NVO, instituta, udruženja, asocijacija, univerziteta, fakulteta, stručnih asocijacija, preduzeća …

√ 60        

različitih načina predstavljanja: diskusije, forumi, prezentacije, radionice, seminari, filmske projekcije 

√ 60    

zanimljivih tema iz oblasti: ljudskih prava, ekonomije, obrazovanja, kulture, zdravlja, zaštite životne sredine, EU integracija 

√ 60     

i više razloga da kao građanin dođete i posetite jedini multikongres u Srbiji

Sve informacije o Serbian Visions možete naći na: www.serbian-visions.rs