05.12.2018. – Konferencija „Aktuelnosti iz arbitražnog prava”

Nemačko-srpska privredna komora u saradnji sa Nemačkom institucijom za arbitražu (DIS) i Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) organizovala je tradicionalnu konferenciju o aktuelnostima iz arbitražnog prava u hotelu Falkesteiner u Beogradu.

Nakon pozdravnih govora direktora AHK Srbije Martina Knapa, pravnice Nemače institucije za arbitražu (DIS) Korine fon Trote (Korinna von Trotha), direktora IRZ za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Makedoniju Stefana Pirnera (Pürner) i referenta za politička pitanja i migracije Ambasade SR Nemačke Matijasa Šikorskog (Schikorski) usledila su predavanja.

Predavač dr Vladimir Pavić, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu govorio je o troškovima arbitražnog postupka, dok je Korina fon Trota, pravnica u Nemačkoj instituciji za arbitražu ukazala na sve pojedinosti novih procesnih pravila DIS-a.

Ko danas može da bude arbitar?“- Prof. dr Tibor Varady održao je predavanje o tome ko sve danas može da bude arbitrat.

Učesnici su nakon predavanja imali mogućnost da postavljaju pitanja za sve nedoumice koje imaju, a razmena iskustava nastavljena je u neformalnom delu programa tokom ručka.

20.03.2018. - Konferencija "Biomasa i biogas u Srbiji"

Biomasa ima najveći udeo u ukupnom potencijalu obnovljivih izvora energije u Srbiji sa čak 61 odsto. Ulaganjem u bioenergiju i biogas može da se poveća energetska efikasnost u Srbiji, ali i da se smanji zagađenje vazduha

Na otvaranju stručne konferencije „Biomasa i biogas u Srbiji“ koju je organizovala Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) u partnerstvu sa Saveznim ministarstvom za ekonomiju i energetiku SR Nemačke, koordinator projekata AHK Srbije Stevan Đurić istakao je da biomasa ima najveći udeo u ukupnom potencijalu obnovljivih izvora energije u Srbiji, sa čak 61 odsto, pri čemu u Srbiji, kako ističe, trenutno postoji izgrađenih postrojenja na biomasu sa ukupnim kapacitetom od samo 11 MW. Đurić je podsetio da je Nacionalnim akcionim planom Republike Srbije predviđena izgradnja postrojenja do čak 100 MW do 2020. godine, kao i da je istim planom predviđena izgradnja biogasnih postrojenja do 30 MW.

“Trenutno u Srbiji postoji 10 postrojenja sa ukupnim kapacitetom od 12 MW. Ako uporedimo ove podatke sa Nemačkom, gde postoji oko 9.000 biogasnih postrojenja, jasno je da je pred Srbijom još dugačak put u oblasti bioenergije“, zaključio je koordinator projekata AHK Srbije Stevan Đurić, naglasivši da Nemačko-srpska privredna komora ulaže napore da spoji nemačke kompanije, lidere na tržištu, sa srpskim kompanijama, u cilju razmene iskustava i know-howa.

Član UO Udruženja biogas Srbije Dragan Zukić istakao je da bi ulaganje u biogas moglo da bude rešenje za mnoge mlade ljude koji žele da ostanu na selu, naglasivši da je neophodno obezbediti povoljne kredite, kao i da su nemačke banke zainteresovane za finansiranje tih investicija. Nemci su, kako kaže, zainteresovani za plasman svoje tehnologije, koja je dokazana u poslednjih 30 godina.

Rajner Šelhas, stručni savetnik iz GIZ-a rekao je da ulaganjem u bioenergiju i biogas može da se poveća energetska efikasnost u Srbiji, ali i da se smanji zagađenje vazduha.

"Biomasa je otpad iz poljoprivrede, industrije i drugih izvora, od kojih mogu da se naprave energenti koji mogu da se koriste kao zamena za ugalj, naftu i druga fosilna goriva. Tako štedimo novac i dobijamo vazduh sa manje štetnih gasova", rekao je on.

Na konferenciji „Biomasa i biogas u Srbiji“, koja je okupila više od 150 predstavnika srpskih i nemačkih kompanija i institucija, vodeći stručnjaci iz Nemačke i Srbije dali su pregled obnovljivih izvora energije u Nemačkoj, najvažnija tržišna dešavanja, potencijale korišćenja biomase u Srbiji, subvencionisanje korišćenja drvne biomase. Učesnicima konferencije prezentacije su održale nemačke kompanije Cathaia International, Strawtherm, 2G Energietechnik, ENSPAR Biogas, NRG Group, Weltec Biopower, Franken Plastik, Agraferm.

12.12.2017. – Konferencija „„Upravljanje konfliktima – kako pripremiti i izbeći arbitražne postupke“

Nemačko-srpska privredna komora u saradnji sa Nemačkom institucijom za arbitražu (DIS) i Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) organizovala je tradicionalnu konferenciju o arbitraži u hotelu Prag u Beogradu. Na ovogodišnjoj konferenciji, fokus je bio na posebnim oblicima postupaka u cilju boljeg upravljanja I bržeg rešavanja sporova u koje spada rana procena slučaja pomoću instrumenta “Early Case Management” ili svestan izbor alternativnih vidova rešavanja sporova. Nakon pozdravnih govora direktora AHK Srbije Martina Knapa, referenta za politička pitanja i migracije Ambasade Savezne Republike Nemačke Matijasa Šikorskog (Schikorski) i direktora IRZ za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Makedoniju Stefana Pirnera (Pürner), usledila su predavanja.

Predavač dr Tibor Varady, professor na Centralno evropskom Univerzitetu u Budimpeštu, istakao je značaj arbitražnog sporazuma i ukazao na važnost priprema za rešavanje sporova dok je predavač prof. dr Jörg Risse, partner u međunarodnoj advokatskoj kancelariji Baker McKenzie u Frankfurtu, održao predavanje na temu “Bez straha od “zveri spora” - sastavljanje uređenog pregleda izgleda i rizika u postupcima i ciljano rešavanje sukoba”. Prisutnima je posebno ukazano na važnost dobre procene rizika. 

Učesnici su nakon predavanja imali mogućnost da postavljaju pitanja za sve nedoumice koje imaju, a razmena iskustava nastavljena je u neformalnom delu programa tokom ručka.

14.06.2017. Okrugli sto na temu “Definisanje predloga za usklađivanje propisa o BZR na gradilištima i pri izvođenju građevinskih radova i dostavljanje istog radnoj grupi za pripremu nacrta Zakona o BZR”

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) u saradnji sa Tehpro doo organizovala je okrugli sto na temu “Definisanje predloga za usklađivanje propisa o BZR na gradilištima i pri izvođenju građevinskih radova” u cilju dostavljanja predloga radnoj grupi za pripremu nacrta Zakona o BZ koja bi trebalo da završi radnu verziju nacrta do decembra 2017. godine.  Van. prof. Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR ukazao je na osnovne neusklađenosti važeće normativne regulative u oblasti BZR na gradilištima i pri izvođenju građevinskih radova. Mr Boro Prodanić, dipl. inž. maš, stručno lice za BZR i koordinator za izvođenje građevinskih radova istakao je osnovne problemi u primeni važećih propisa u oblasti BZR na gradilištima, dok je Radivoj Rajaković, dipl. pravnik, stručno lice i sudski veštak za BZR govorio o mogućnostima i potrebama za usklađivanjem propisa u oblasti BZR prema Zakonu o opštem upravnom postupku i Zakonu o inspekcijskom nadzoru. Predstavnici kompanija-članica AHK Srbija tokom diskusije ukazali su na probleme sa kojima se pri izvođenju građevinskih radova suočavaju i koji doprinose poskupljenju investicija i građevinskih radova.

13.12.2016. – Konferencija „Izbor arbitra i zastupnika posebno u arbitražnim postupcima sa elementom inostranosti“

Nemačko-srpska privredna komora, zajedno sa Nemačkom institucijom za arbitražu (DIS) i Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) organizovala je tradicionalnu konferenciju o arbitraži u hotelu Palace u Beogradu. Na ovogodišnjoj konferenciji, fokus je bio na izboru arbitra i zastupnika u međunarodnim arbitražnim postupcima. Nakon pozdravnih govora direktora AHK Srbije Martina Knapa, Kristijana Raismilera (Reismüller), rukovodioca odeljenja za kulturu Nemačke ambasade i Stefana Pirnera (Pürner), direktora IRZ za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Makedoniju, usledila su predavanja.

Predavač Prof.Tibor Varady, autor standardnog udžbenika o međunarodnom privatnom pravu i brojnih naučnih radova, naglasio je, između ostalog, da poznavanje jezika na kojem se vodi arbitražni postupak nije više samo prednost nego i preduslov za uspešno vođenje postupka. Gospođa Ruth Mosch, LL.M.Genf, advokat iz Ženeve i nekadašnji saradnik Nemačke Institucije za arbitražu (DIS) upoznala je učesnike sa temom kao i o važnosti za stranke da izaberu prave zastupnike i arbitre kako bi obezbedili objektivno vođenje postupka. Učesnici su nakon predavanja imali mogućnost da postavljaju pitanja za sve nedoumice koje imaju, a razmena iskustava nastavljena je u neformalnom delu programa tokom ručka.

19.11.2015. – Konferencija: „Arbitraža za rešavanje sporova u građevinskoj branši“

Nemačko-srpsko privredno udruženje (DSW) u saradnji sa Nemačkom institucijom za arbitražu, registrovano udruženje (DIS) i Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovalo je za svoje članove sada već tradicionalnu konferenciju o arbitraži u hotelu Palace u Beogradu. Na ovogodišnjoj konferenciji, fokus je bio na arbitraži za rešavanje sporova u građevinskoj branši. Nakon pozdravnih govora Koordinatora DSW-a, gospođe Doris Danilović, Projekt Menadžera ispred IRZ, gospođe Dragane Radisavljević i uvodnog obraćanja Rukovodioca trgovinskog odeljenja u ambasadi R Nemačke, gospođe Gabriele Bennemann, predavači u sastavu advokata Ruth Mosch, LL.M.Genf – nekadašnji menadžer slučajeva u DIS-u i prof.Tibor Varady, Central European University Budapest, upoznali su učesnike sa aktuelnom temom i dali im mogućnost da postavljaju pitanja za sve nedoumice koje imaju. Profesor Tibor Varady se naročito osvrnuo na višeslojne (eskalacione) klauzule i njihov značaj kod rešavanja građevinskih sporova. Učesnici su nastavili razmenu iskustava i informacija u neformalnom delu programa, tokom ručka koji su priredili ljubazni domaćini.

17.06.2015. - "Finansiranje strateških projekata u oblasti infrastrukture i saobraćaja – EU izvori“

Razvijena infrastrukturna i saobraćajna mreža strateški su važni za ekonomski razvoj, privlačenje investicija i integraciju Srbije u EU. Za modernizaciju srpskih pruga, puteva i realizaciju ostalih važnih infrastrukturnih projekata predviđena su značajna sredstva iz evropskih fondova, istaknuto je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na konferenciji „Finansiranje strateških projekata u oblasti infrastrukture i saobraćaja – EU izvori“.

 Iz pretpristupnih fondova EU za 2015 godinu opredeljeno je 200 miliona evra pomoći za reformske procese i realizaciju više projekata među kojima su rekonstrukcija i modernizacija saobraćajne i železničke infrastrukture, rekla je Dušanka Samardžić, savetnica predsednika PKS. Ana Radonjić, iz Nemačko-srpskog privrednog udruženja ukazala je na velike migracije stanovništva iz sela prema gradu i neophodnost izgradnje adekvatne mreže puteva, kao i na značaj razvijene infrastrukture za privredni razvoj. Podsetila je na studiju Simensa po kojoj je 2007 godine 50 odsto stanovništva živelo u gradu dok će 2030. taj procenat dostići 70 odsto.

Na skupu u PKS predstavljeni su prioriteti Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture (Koridori 10, 11 i 7 – plovidba Dunavom) i planovi za uključivanje Srbije u panevropske saobraćajne mreže. Bilo je reči o projektima Železnica Srbije koji se finansiraju i iz EU fondova među kojima su Žeželjev most, modernizacija pruge na Koridoru 10, BG voz i drugi.  U okviru programa Platforma za razvoj investicija na Zapadnom Balkanu predstavljeni su grantovi u sektoru saobraćaja.

Konferenciju su organizovali PKS i Nemačko-srpsko privredno udruženje kako bi se privrednici i stručna javnost upoznali sa instrumentima EU namenjenim finansiranju projekata infrastrukture od strateškog značaja.

Siemens o strateškim projektima iz oblasti energetike i infrastrukture na prvom multikongresu u Srbiji – „Serbian Visions“

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd učestvovala je na konferenciji “Strateški projekti u oblasti energetike i infrastrukture finansirani od strane evropskih finansijskih institucija“, u okviru prvog multikongresa u Srbiji – „Serbian Visions“.

Multikongres predstavlja projekat Nemačko-srpskog privrednog udruženja, čija je osnovna ideja okupljanje organizacija civilnog sektora i privrede na jednom mestu, kako bi se ojačala uloga civilnog društva u stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta, kroz davanje doprinosa važnim razvojnim segmentima zemlje kao što su, između ostalog, i evropske integracije.

Ana Radonjić, direktorka Mobility Divizije u kompaniji Siemens Srbija i član Upravnog odbora Nemačko-srpskog privrednog udruženja (DSW) bila je moderator Konferencije namenjene predstavnicima preduzeća iz oblasti infrastrukture, energetike, građevine i finansija.

Na konferenciji su učestvovali i gospođa Jelena Matejić, Direktorka za strategiju i investicije u JP Elektromreža Srbije, koja je održala prezentaciju na temu investicionih projekata finansiranih od strane EU, i gospodin Arne Goose, Direktor u KfW Development Bank, koji je govorio o KfW portfoliu u Srbiji i projektima u sektoru energetike.

Kompanija Siemens jedan je od svetskih lidera u oblastima energetike i infrastrukture. Siemens veruje da su inovacije i pametna tehnološka rešenja odgovor za mnoge probleme savremenog života, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou. Ulaganje u energetsku efikasnost, izgradnju i poboljšanje infrastrukture, svaka zemlja treba da posmatra kao strateške projekte, koji doprinose razvoju ekonomije i društva u celini.

Multikongres „Serbian Visions“ održao se od 16. do 17. maja,  u hotelu Radisson Blu Old Mill, u organizaciji Nemačko-srpskog privrednog udruženja (DSW) i Privredne komore Srbije, a uz podršku kompanije Siemens kao premium člana Nemačko-srpskog  privrednog udruženja.

Snimak sa konferencije možete naći OVDE.

04.11.2014. Konferencija: „Trougao koji čine privredno društvo, advokati i arbitraža“

U utorak 04.11.2014. Nemačko-srpsko privredno udruženje (DSW) je u saradnji sa Nemačkom institucijom za arbitražu, registrovano udruženje (DIS) i Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) održalo 3. konferenciju o arbitraži na temu:

„Trougao koji čine privredno društvo, advokati i arbitraža“. 

Privredna društva, naročito u ugovornim odnosima sa inostranstvom, često ugovaraju nadležnost arbitraže. Međutim, izbor arbitražne institucije, arbitara, mesta održavanja arbitraže i advokatskih zastupnika zaslužuje maksimalnu pažnju. Važni kriterijumi su ugled institucije, stručna specijalizacija i troškovi. Iz tih razloga ovim pitanjima su se  učesnici praktično bavili na 3. konferenciji sa stanovišta privrednih društava kao stranaka, ali i advokata, koji učestvuju u izboru arbitara, kao i imenovanih arbitara, koji imaju zadatak da izaberu predsedavajućeg arbitra.

Predavači  su bili dokazani stručnjaci:

-       Gospođa Ruth Mosch, LL.M. Ženeva, advokatica iz Nemačke institucije za arbitražu (DIS).

-       Profesor dr. Vladimir Pavić, potpredsednik Beogradskog arbitražnog centra (BAC).  Redovno je angažovan kao arbitar i objavljuje radove, naročito iz oblasti međunarodnog privatnog prava i o temama iz privrednog prava.

-       Prof. dr. Tibor Varady je poznat generacijama studenata iz država bivše Jugoslavije kao autor standardnog udžbenika iz međunarodnog privatnog prava i brojnih naučnih radova. Osim toga, on raspolaže bogatim iskustvom arbitra. Tokom svoje karijere bio je, između ostalog, prorektor na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti i redovni gostujući profesor na Emory University School of Law (Atlanta). Od jula do decembra 1992. godine bio je ministar pravde SR Jugoslavije.

23.09.2013. Konferencija: „Sastavljanje arbitražnih sporazuma - mogućnosti, posledice i izvori grešaka u praksi“, Hotel Palace Beograd

U ponedeljak 23.09.2013. Nemačko-srpsko privredno udruženje (DSW) je u saradnji sa Nemačkom institucijom za arbitražu, registrovano udruženje (DIS) i Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) održalo konferenciju na temu:

 „Sastavljanje arbitražnih sporazuma - mogućnosti, posledice i izvori grešaka u praksi“,

Troškovna efikasnost, brzina, tajnost i pouzdanost su od ključnog značaja u poslovnim transakcijama. Ovo su takođe osobine koje karakterišu arbitražne postupke kao način pragmatičnog rešavanja sporova između poslovnih partnera. Međutim, formulisanje i ugovaranje arbitražne klauzule zahteva pozamašno poznavanje arbitražnog postupka, ali takođe i pitanja iz međunarodnog procesnog prava i međunarodnog privatnog prava. Pored toga, trebalo bi unapred razmisliti o praktičnim posledicama izbora određenog arbitražnog suda ili mesta održavanja arbitraže, uključujući i finansijske implikacije, kako bi se izbegle greške koje su kasnije skoro nepopravljive.

Predavanje su održali poznati stručnjaci:
Profesor dr. Tibor Varadi, prorektor na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti i redovan gostujući profesor na Pravnom fakultetu Emori univerziteta u Atlanti.
Advokat Jens Bredov, osnivač Nemačke institucije za arbitražu, registrovano udruženje (DIS),
Dr. Vladimir Pavić, vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Prisutne su pozdravili ispred IRZ-a Dirk Mirow i Stefan Pürner, ispred AHK i DSW-a Kosta Jović, i ispred ambasade SR Nemačke Sonja Bohnet.
Nakon predavanja je prisutni su imali mogućnost za postavljanje pitanja, kao i za diskusiju i razmenu iskustva.

06.11.2012. Konferencija: "Arbitraža kao efikasno sredstvo za rešavanje sporova u prekograničnim poslovnim odnosima"

Nemačko-srpsko privredno udruženje je zajedno sa Nemačkom institucijom za arbitražu, registrovano udruženje (DIS) i Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)  organizovalo konferenciju na temu "Arbitraža kao efikasno sredstvo za rešavanje sporova u prekograničnim poslovnim odnosima". Predavanje su održali Jens Bredow, advokat i generalni  sekretar Nemačke institucije za arbitražu, registrovano udruženje (DIS)  i  prof  dr. Siegfried Elsing, nemački advokat I gostujući  profesor  na Univerzitetu  Hajnrih Hajne  u Diseldorfu.  Fokus prezentacije predavača Jesn Bredowa je bio na Zakonu o arbitraži, pravnom okviru arbitraže u Nemačkoj, kao i ulozi državnih sudova u arbitraži u Nemačkoj.  Nakon diskusije, prof dr. Siegfried Elsing je ukazao na Pravni okvir i arbitražnu praksu u Srbiji.