01.03.2019. - AHK Welcome

Tradicionalno smo ugostili nove članove AHK Srbije na AHK Welcome - prezentaciji i neformalnom doručku. Instituciju, usluge i benefite članstva u Komori je prezentovala zamenica direktora Doris Danilović, a neformalno druženje i upoznavanje nastavljeno je tokom doručka.

Srdačnu dobrodošlicu želimo novim članovima AHK Srbije: 

02.11.2018. - AHK Welcome

 „AHK Welcome“ doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore, održan je 02.11.2018. godine. Doris Danilović, zamenica direktora, poželela je srdačnu dobrodošlicu novim članovima komore i održala kratku prezentaciju o organizacionoj strukturi AHK Srbije, kao i o svim prednostima koje članovi komore imaju. Nakon prezentacije, predstavnici novih kompanija članica, imali su priliku da se, tokom zajedničkog doručka, međusobno upoznaju i razmene iskustva i utiske o poslovanju.

Predstavljamo nove članove:

27.07.2018. - AHK Welcome

I tokom letnjeg perioda u Nemačko-srpsku privrednu komoru istim intenzitetom pristižu novi članovi, te je tako 27.07.2018. godine održan "AHK Welcome“, tradicionalni doručak dobrodošlice novim članovima. Najpre su prisutni ukratko predstavili svoje kompanije, a nakon toga je Doris Danilović, zamenica direktora, održala kratku prezentaciju o radu AHK Srbije, kao i o svim benefitima koje članovi mogu da ostvare. Nakon prezentacije, tokom zajedničkog doručka, predstavnici kompanija imali su priliku da se međusobno upoznaju i razmene iskustva i utiske o poslovanju. 

Predstavljamo Vam nove članove:

20.07.2018. – AHK Welcome

„AHK Welcome“ doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore, održan je 20.07.2018. godine. Doris Danilović, zamenica direktora, poželela je srdačnu dobrodošlicu novim članovima komore i održala kratku prezentaciju o organizacionoj strukturi AHK Srbije, kao i o svim prednostima koje članovi komore imaju. Nakon prezentacije, predstavnici novih kompanija članica, imali su priliku da se, tokom zajedničkog doručka, međusobno upoznaju i razmene iskustva i utiske o poslovanju. 

Predstavljamo nove članove:

16.03.2018. – AHK Welcome

U petak, 16.03.2018, održan je AHK Welcome, doručak dobrodošlice za novoprimljene članove. Novim kompanijama članicama dobrodošlicu je poželela Doris Danilović, zamenica direktora AHK Srbije, koja je u radnim prostorijama AHK Srbije održala prezentaciju o radu Komore i prednostima članstva. Prisutni predstavnici novih kompanija članica predstavili su svoje kompanije, a upoznavanje je nastavljeno u prijatnoj atmosferi uz doručak.

Predstavljamo nove članove:

01.03.2018. - AHK Welcome

Nemačko-srpska privredna komora je u četvrtak, 01.03.2018. godine organizovala još jedan tradicionalni „AHK Welcome“ doručak dobrodošlice za novoprimljene članove. Kratku prezentaciju o aktivnostima, događajima, publikacijama i uslugama komore kao i mogućnostima koje stoje na raspolaganju članovima Komore, održala je zamenica direktora Nemačko-srpske privredne komore Doris Danilović. Prisutni su imali mogućnost da u prijatnoj atmosferi ostvare nove kontakte i razmene iskustva o svom poslovanju.

Srdačnu dobrodošlicu želimo:

26.01.2018. – AHK Welcome

„AHK Welcome“ doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore, održan je 26.01.2018. godine. Doris Danilović, zamenica direktora, poželela je srdačnu dobrodošlicu novim članovima komore i održala kratku prezentaciju o organizacionoj strukturi AHK Srbije, kao i o svim prednostima koje članovi komore imaju. Nakon prezentacije, predstavnici novih kompanija članica, imali su priliku da se, tokom zajedničkog doručka, međusobno upoznaju i razmene iskustva i utiske o poslovanju.

Predstavljamo nove članove:

19.01.2018. – AHK Welcome

„AHK Welcome“ doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore, održan je 19.01.2018. godine. Doris Danilović, zamenica direktora, poželela je srdačnu dobrodošlicu novim članovima komore i održala kratku prezentaciju o organizacionoj strukturi AHK Srbije, kao i o svim prednostima koje članovi komore imaju. Nakon prezentacije, predstavnici novih kompanija članica, imali su priliku da se, tokom zajedničkog doručka, međusobno upoznaju i razmene iskustva i utiske o poslovanju.

Predstavljamo nove članove:

27.10.2017. - AHK Welcome

Nemačko-srpska privredna komora je u petak, 27.10.2017. godine organizovala još jedan tradicionalni „AHK Welcome“ doručak dobrodošlice za novoprimljene članove. Kratku prezentaciju o aktivnostima, događajima, publikacijama i uslugama komore kao i mogućnostima koje stoje na raspolaganju članovima Komore, održala je zamenica direktora Nemačko-srpske privredne komore Doris Danilović. Prisutni su imali mogućnost da u prijatnoj atmosferi ostvare nove kontakte i razmene iskustva o svom poslovanju.

Srdačnu dobrodošlicu želimo:

plugin.tx_dmfgalleria_pi1 ERROR:
You forgot to select any image!

22.09.2017. – AHK Welcome

"AHK Welcome“ doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore održan je 22.09.2017. godine. Doris Danilović, zamenica direktora, poželela je srdačnu dobrodošlicu novim članovima Komore i održala kratku prezentaciju o organizacionoj strukturi AHK Srbije, kao i o svim prednostima koje članovi Komore imaju. Nakon prezentacije, predstavnici novih kompanija članica su imali priliku da se, tokom zajedničkog doručka, međusobno upoznaju i razmene iskustva i utiske o poslovanju.

Predstavljamo nove članove:

15.09.2017. AHK Welcome

Tradicionalni AHK Welcome doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore održan je 15.09.2017. godine. Ovim povodom Doris Danilović, zamenica direktora, održala je kratku prezentaciju u prostorijama Komore, kako bi nove članove upoznala sa radom i uslugama, mogućnostima i benefitima članstva, kao i o redovnim formalnim i neformalnim manifestacijama. Nakon prezentacije, predstavnici novoprimljenih firmi imali su mogućnost da kratko predstave svoje kompanije, a nakon toga da razmene iskustva i utiske u neformalnijoj atmosferi tokom zajedničkog doručka.

Predstavljamo nove članove:

plugin.tx_dmfgalleria_pi1 ERROR:
You forgot to select any image!

28.07.2017. - AHK Welcome

U petak, 28.07.2017. održan je doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore (AHK Srbija). Zamenica direktora, Doris Danilović, održala je kratku prezentaciju o Komori i upoznala učesnike sa organizacijom, događajima, pubilkacijama i uslugama. Nakon prezentacije predstavnici preduzeća novih kompanija članica su imali priliku da tokom zajedničkog doručka, u opuštenoj atmosferi, ostvare nove kontakte i razmene iskustva i utiske o svom poslovanju.

Srdačnu dobrodošlicu želimo novim članovima:

14.07.2017. – AHK Welcome

AHK Welcome“ doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore održan je 14.07.2017. godine. Doris Danilović, zamenica direktora, poželela je srdačnu dobrodošlicu novim članovima Komore i održala kratku prezentaciju o organizacionoj strukturi AHK Srbije, kao i o svim prednostima koje članovi Komore imaju. Nakon prezentacije, predstavnici novih kompanija članica su imali priliku da se, tokom zajedničkog doručka, međusobno upoznaju i razmene iskustva i utiske o poslovanju.

Predstavljamo nove članove:

17.03.2017. – AHK Welcome

U petak, 17.03.2017. održan je "AHK Welcome" doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore. Zamenica direktora Doris Danilović upoznala je učesnike sa organizacijom, događajima, aktivnostima, pubilkacijama i uslugama Komore. Nakon prezentacije predstavnici novih kompanija članica su takođe imali priliku da predstave svoje kompanije i da tokom zajedničkog doručka u opuštenoj atmosferi ostvare nove kontakte i razmene iskustva i utiske o svom poslovanju.

Srdačnu dobrodošlicu želimo novim članovima:

plugin.tx_dmfgalleria_pi1 ERROR:
You forgot to select any image!

27.01.2017. – AHK Welcome

U petak, 27. 01. 2017, održan je 1. AHK Welcome doručak dobrodošlice ove godine. Novim kompanijama članicama dobrodošlicu je poželela Doris Danilović, zamenica direktora AHK Srbije, koja je u radnim prostorijama AHK Srbije održala prezentaciju o radu Komore i prednostima članstva. Prisutni predstavnici novih kompanija članica predstavili su svoje kompanije, a upoznavanje je nastavljeno u prijatnoj atmosferi uz doručak.

Predstavljamo nove članove:

plugin.tx_dmfgalleria_pi1 ERROR:
You forgot to select any image!

18.11.2016. – AHK Welcome

U petak, 18. 11. 2016., u radnim prostorijama Nemačko-srpske privredne komore organizovan je poslednji AHK Welcome doručak dobrodošlice u 2016. godini. Doris Danilović, zamenica direktora, je poželela srdačnu dobrodošlicu svim prisutnima i održala kratku prezentaciju kako bi nove članove upoznala  sa organizacionom strukturom Komore, manifestacijama i svim prednostima koji članovi imaju. Nakon prezentacije, predstavnici novih kompanija članica Komore imali su priliku da kratko predstave svoje kompanije, a potom da se u neformalnijoj atmosferi, tokom zajedničkog doručka, međusobno upoznaju, razmene iskustva i utiske o poslovanju.

Predstavljamo nove članove:

16.09.2016. AHK Welcome

,,AHK Welcome“ doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore održan je 16.09.2016. godine. Ovim povodom Doris Danilović, zamenica direktora, održala je kratku prezentaciju u prostorijama Komore, kako bi nove članove upoznala sa radom i uslugama, mogućnostima i benefitima članstva, kao i o redovnim formalnim i neformalnim manifestacijama. Nakon prezentacije, predstavnici novoprimljenih firmi imali su mogućnost da kratko predstave svoje kompanije, a nakon toga da razmene iskustva i utiske u neformalnijoj atmosferi tokom zajedničkog doručka.

Predstavljamo nove članove:

15.07.2016. AHK Welcome

U petak, 15.07.2016. održan je "AHK Welcome" doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpske privredne komore (AHK Srbija). Zamenica direktora, Doris Danilović, održala je kratku prezentaciju o Komori i upoznala učesnike sa organizacijom, događajima, pubilkacijama i uslugama. Nakon prezentacije predstavnici preduzeća novih kompanija članica su takođe imali priliku da predstave svoje kompanije i da tokom zajedničkog doručka, u opuštenoj atmosferi, ostvare nove kontakte  i razmene iskustva i utiske o svom poslovanju.

Srdačnu dobrodošlicu želimo novim članovima:

17.06.2016. - AHK Welcome

U petak, 17. juna 2016. održan je prvi AHK Welcome doručak povodom prijema novih članova. Zamenica direktora komore Doris Danilović pozdravila je nove članove i informisala ih putem kratke prezentacije o novoosnovanoj Nemačko-srpskoj privrednoj komori, manifestacijama, publikacijama, odeljenju DE International, benefitima koje kao članovi imaju, kao i o podršci i potencijalnoj promociji. Nakon prezentacije novi članovi imali su mogućnost da se upoznaju, predstave svoje kompanije kao i da za vreme zajedničkog doručka, u prijatnoj atmosferi razmene svoje utiske i iskustva.

Srdačnu dobrodošlicu želimo novim članovima:

04.03.2016. – DSW Welcome

Prijem novih članova na DSW Welcome održan je u petak, 4. marta 2016. u prostorijama DSW-a. Kako bi se novi članovi bolje upoznali sa svim aktivnostima, uslugama, benefitima i mogućnostima saradnje sa naše tri institucije: DSW-om, Delegacijom nemačke privrede i DEinternational-om, kratku prezentaciju na tu temu održala je Koordinator Doris Danilović. Novi članovi su imali priliku da kratko predstave svoja preduzeća i poslovne aktivnosti i da se tokom zajedničkog doručka koji je usledio nakon prezentacije, u opustenoj atmosferi međusobno upoznaju i razmene iskustva.

Srdačnu dobrodošlicu želimo novim članovima:

29.01.2016. - DSW Welcome

Prvi „DSW Welcome“- doručak u 2016. godini održan je u petak, 29.01.2016. Koordinator DSW-a, Doris Danilović, poželela je srdačnu dobrodošlicu novim članovima i kroz kratku prezentaciju ih upoznala sa radom tri segmenta buduće Nemačko-srpske privredne komore: DSW, Delegacija nemačke privrede i DEinternational. Prisutni predstavnici upoznati su sa svim aktivnostima, događajima, uslugama, načinima promocije i podrške u poslovanju. Nakon prezentacije usledio je neformalni doručak dobrodošlice, gde su se članovi u opuštenoj atmosferi međusobno upoznavali, predstavili svoje kompanije i razmenjivali iskustva.

Srdačnu dobrodošlicu želimo novim članovima:

04.12.2015. – DSW Welcome

Poslednji DSW Welcome u ovoj godini održan je u petak, 04.12.2015. Dobrodošlicu novim članovima poželela je Koordinator DSW-a, Doris Danilović, koja je u kratkoj prezentaciji upoznala nove članove sa poslovanjem Nemačko-srpskog privrednog udruženja, događajima koje organizujemo, korisnim publikacijama, uslugama, DE International-u i drugo. Nakon prezentacije, predstavnici kompanija novih članova su takođe imali priliku da predstave svoje kompanije i da tokom zajedničkog doručka, u opuštenoj atmosferi, nastave druženje.

Predstavljamo nove članove: Advokatska kancelarija Jašarević, Andrić & Partneri, Bacco, Bodri Takovo, DOO Pip-Novi Sad, Elektromontaža, Pane AG i Transfera.

25.09.2015 - DSW Welcome

DSW Welcome 25.09.2015. – nakon kraće letnje pauze primili smo nove članove od kojih su na današnjem DSW Welcome - zajedičkom doručku, prisustvovali predstavnici sledećih kompanija članica: Adoc (Envoy Hotel), Advokatska kancelarija Petrović&Đorđević, Doba Fakultet, Dom zdravlja Vizim, Lift Truck, Mokrogorska škola menadžmenta,Turistička organizacija Nemačke. Pogledajte njihove web sajtove.

Doris Danilovic- koordinator DSW-a održala je kratku prezentaciju prisutnima o DSW-u, kao i Delegaciji nemačke privrede i DE International-u, sve tri činioca buduće Nemačko-srpske privredne komore, ujedno predstavila im je benefite članstva, široke mogućnosti korišćenja DSW-a i predstojeće događaje. Nakon upoznavanja I sa pojačanjem u redovima DSW-a, Milicom Ožegović ( PR, marketing i publikacije) i Stevanom Đuricem (marketing i astistent koordinacije) usledio je zajednički doručak u opuštenoj atmosferi.  DSW danas broji 307 kompanija članova.

21.05.2015. DSW Welcome

21.05.2015. održan je DSW Welcome-zajednički doručak za nove članove Nemačko-srpskog privrednog udruženja. Koordinator DSW-a, Doris Danilović, predstavila je Udruženje i Delegaciju nemačke privrede u Srbiji, kao i aktivnosti i ciljeve.Svi prisutni su saznali više o mogućnostima i potencijalima saradnje sa DSW-om kao i sa svim drugim članovima. Novi članovi su imali priliku da kratko predstave svoja preduzeća i da se tokom zajedničkog doručka, u opustenoj atmosferi, upoznaju medjusobno, razmene iskustva i utiske o poslovanju

Predstvaljamo naše nove članove, čiji su se predstavnici odazvali pozivu  M+W Process Engeneering, Marina Bošnjović PR Agencija za konsalting, Exson Plus d.o.o., Superior d.o.o., Jugo-Impex E.E.R d.o.o., S&Friends, VPC EAST, Aqualab Plus

03.04.2015. DSW Welcome

U petak, 03.04.2015. održan je "DSW Welcome", doručak dobrodošlice za novoprimljene članove Nemačko-srpskog privrednog udruženja (DSW). Kordinatorka DSW-a, Doris Danilović, najpre je održala kratku prezentaciju kako bi sve prisutne upoznala sa svim detaljima udruženja (organizacijom, događajima, pubilkacijama, uslugama, itd.), a zatim su se svi novoprimljeni članovi predstavili i rekli nešto više o poslovanju njihovih preduzeća. Nakon prezentacijije u prijatnoj atmosferi uz doručak, prisutni su imali priliku da se bolje upoznaju kao i da razmene mišljenja i utiske.

Prisustvovali su predstavnici sledećih preduzeća:TIM Centar d.o.o., Enel PS, Neimar projekt d.o.o. Niš, Comdata d.o.o.Štampa sistemCentar za reciklažuPrimera rent a car - Europcar, Crowne Plaza Hotel/NBGP Properties d.o.o.

06.02.2015. DSW Welcome

Prvi „DSW Welcome“- doručak u 2015.godini održan je 06.02. Koordinator DSW-a, Doris Danilović, poželela je srdačnu dobrodošlicu i kroz prezentaciju upoznala nove kompanije-članove sa radom DSW-a, Delegacije nemačke privrede i DEinternational-a, tačnije sva tri segmenta koji čine buduću Nemačko srpsku privrednu komoru (AHK). Prisutni su upoznati sa svim aktivnostima, događajima, uslugama, kao i drugim mogućim načinima promocije i podrške, lokalno i  regionalno. U nastavku prezentacije i kratkog upoznavanja sa zaposlenima (DSW/AHK/DEInternational), usledio je neformalni doručak u prijatnom ambijentu. Članovi su imali priliku da se međusobno upoznaju, predstave svoje kompanije i razmene ideje i utiske sa prisutnima.

 

Prisustvovali su predstavnici sledećih preduzeća:  I.C.P.S. d.o.o.,  Finvest d.o.o., Gustav Hensel GmbH & Co. KG, Hill International d.o.o.,  Pertini Toys d.o.o., Securitas SE d.o.o., Repro Market d.o.o., Eko-Dunav d.o.o.

28.11.2014. DSW Welcome

Na doručku dobrodošlice, takozvani "DSW Welcome", novoprimljeni članovi imali su i ovaj put priliku da bliže upoznaju Nemačko-srpsko privredno udruženje. Nakon kratke prezentacije od strane koordinatorke DSW-a, Doris Danilović, tokom koje su novi članovi bili upoznati sa svim detaljima udruženja (organizacija, događaji, publikacije, usluge, DE International, itd), počeo je zajednički doručak. Pored upoznavanja sa svim AHK zaposlenima i sa prostorijama DSW-a dobrodošlica nudi novim članovima rado korišćenu mogućnost da se predstave, da ostvare nove kontakte i razmenu mišljenja u prijatnom ambijentu.

05.09.2014. DSW Welcome

05.09.2014. održan je DSW Welcome-zajednički doručak za nove članove Nemačko-srpskog privrednog udruženja (DSW). Koordinator DSW-a, Doris Danilović, predstavila je Nemačko-srpsko privredno udruženje i Delegaciju nemačke privrede u Srbiji, kroz aktivnosti i ciljeve. Ovom prilikom novim članovima su ukratko predstavljene mogućnosti i potencijali saradnje sa DSW-om i njegovim članovima. Nakon prezentacije predstavnici preduzeća novih članova su takođe imali priliku da predstave svoje kompanije i da tokom zajedničkog doručka, u opuštenoj atmosferi, razmene iskustva i utiske o svom poslovanju u Srbiji.

Predstvaljamo naše nove članove, koji su prisustvovali DSW Welcome-u :

BB ELEKTRONIK d.o.o. 

Delta Motors d.o.o.

Fluidterm d.o.o

Fond za podršku investicija u Vojvodini

Predstavništvo Paul Hartmann AG

Rilex Co d.o.o.

Salesianer Miettex Bogsim d.o.o.

Sixsentix d.o.o. Novi Sad

Soprex d.o.o.

30.5.2014. DSW Welcome

30.05.2014 održan je DSW Welcome-zajednički doručak za nove članove Nemačko-srpskog privrednog udruženja. Koordinator DSW-a, Doris Danilović, predstavila je Udruženje i Delegaciju nemačke privrede u Srbiji, kao i aktivnosti i ciljeve. Tom prilikom su novim članovima ukratko predočene mogućnosti i potencijali saradnje sa DSW-om i njegovim članovima. Nakon prezentacije, novi članovi su imali priliku da kratko predstave svoja preduzeća i da tokom zajedničkog doručka, u opustenoj atmosferi, razmene iskustva i utiske o poslovanju u Srbiji.

Predstvaljamo naše nove članove, čiji su se predstavnici odazvali pozivu:

DDOR d.o.o.

Townhouse 27

Harrisons Solicitors

Euromedic Apoteke (medicinska ustanova)

Eltec Petrol

RS Megafruit.

4.4.2014. DSW Welcome

U petak, 4.4.2014, je održan redovni DSW Welcome doručak za nove članove Nemačko-srpskog privrednog udruženja. Koordinator DSW-a, Doris Danilović, predstavila je ukratko aktivnosti i ciljeve Udruženja i Delegacije nemačke privrede u Srbiji, kao i mogućnosti i potencijal saradnje sa DSW-om i njegovim članovima. Nakon prezentacije, novi članovi su tokom zajedničkog doručka imali priliku da predstave svoja preduzeća, kao i da razmene iskustva i utiske o poslovanju u Srbiji.

Pristustvovali su predstavnici sledećih preduzeća: Integraltechnic, BWC d.o.o., Multi-tec d.o.o., Schneider Electric, Atlas Banka, ARMONT SP d.o.o. Beograd, Transfer Pricing Serbia

14.3.2014. DSW Welcome

U petak 14.3.2014. za nove članove Nemačko-srpskog privrednog udruženja organizovan je DSW Welcome doručak tokom koga su predstavljeni ciljevi i aktivnosti Udruženja, kao i mogućnosti koje se članovima nude. U prijatnoj atmosferi predstavnici kompanija imali su priliku da predstave svoja preduzeća, daju mišljenje o trenutnoj poslovnoj klimi u zemlji i steknu prve ideje o saradnji sa DSW-om i njegovim članovima. Na Welcome doručku učestvovali su: Kraftanlagen, BioSave, Radisson Blu i R.E. Four.

7.2.2014.: DSW Welcome

Za nove članove upriličen je u petak, 7.2.2014. redovni DSW Welcome doručak . Koordinator DSW-a, Doris Danilović, predstavila je u kratkoj prezentaciji Udruženje i Delegacijiju nemačke privrede u Srbiji. Tokom zajedičkog doručka članovi su imali priliku da se predstave, međusobno upoznaju i razmene mišljenja, iskustva, kao i da u prijatnom ambijentu steknu i prve ideje o saradnji da DSW-om ili njegovim članovima.

Prisustvovali su predstavnici sledećih preduzeća:

ARIA doo, Atria Group SEE doo Beograd, Beo Network Expert d.o.o., DEKRA zapošljavanje doo, Izvršitelj Biljana Petrović, Korpus doo, Nitea d.o.o. i Perihard inženjering doo

01.11.2013.: DSW Welcome

Novi članovi DSW-a sreli su se na redovnom DSW Welcome doručku. Koordinator DSW-a, Doris Danilović, u kratkoj prezentaciji predstavila je detalje o Udruženju i Delegaciji nemačke privrede u Srbiji. Tokom doručka članovi su imali priliku da se upoznaju i razmene iskustva i ideje o saradnji. Direktor Delegacije, g-din. Martin Knapp je stajao je na raspolaganju za sva dodatna pitanja članova. DSW-a dobrodošlica nudi novim članovima rado korišćenu mogućnost da se predstave, ostvare nove kontakte i razmenu mišljenja u prijatnom ambijentu.

Prisustvovali su predstavnici sledećih preduzeća:

BG Reklam d.o.o., Rigips Soint Gobain, TAL Aviation/Airberlin, Jugo-Kaolin d.o.o., SEE talents d.o.o., WIG d.o.o., ALBA Invest/Falkensteiner, Merkur Games, Degusta d.o.o., Ma.Kom d.o.o.

25.07.2013.: DSW Welcome

Novi članovi DSW-a sreli su se na DSW Welcome radnom doručku u kancelarijama Nemačko-srpskog privrednog udruženja. U kratkoj prezentaciji, koju je držala koordinatorka udruženja, Doris Danilović, članovi su saznali detalje o Udruženju i aktivnostima istog kao i o Delegaciji nemačke privrede u Srbiji. Prisutni su uz doručak imali priliku da se informišu o radu DSW-a kao i o mogućnostima saradnje. Pored upoznavanja sa svim AHK zaposlenima i sa prostorijama DSW-a dobrodošlica nudi novim članovima rado korišćenu mogućnost da se predstave, da ostvare nove kontakte i razmenu mišljenja u prijatnom ambijentu.

Prisustvovali su predstavnici sledećih preduzeća: Lidl Supermarketi d.o.o., Pfeiffer d.o.o., TeleSign Mobile d.o.o., Metropol Palace d.o.o., ZOP Inženjering d.o.o., Peri oplate d.o.o.

12.04.2013. DSW Welcome

U okviru DSW doručka dobrodošlice, novi članovi su imali priliku bolje da upoznaju Nemačko-srpsko privredno udruženje. Koordinator DSW-a, Doris Danilović, predstavila je ukratko rad udruženja, događaje, publikacije, usluge DEinternational-a, kao i druge mogućnosti za saradnju. Članovi su takođe imali priliku da se predstave drugim preduzećima udruženja, da razmenjuju ideje i da na taj način ostvare nove kontakte. Nakon doručka usledilo je upoznavanje sa zaposlenima u prostorijama AHK.

Novoprimljeni DSW članovi su: Ferdinand Bilstein SEE d.o.o., Stihl d.o.o., Infostud 3 d.o.o., Agencija Almas1 , Ogranak BHG Brechtel GmbH, Agencija Neven, Infobiro d.o.o., Cards Print d.o.o., SquashLand, Ovation BBDO, Manpower, Scirent Clinical Research.

28.02.2013 DSW Welcome

Na prvom ovogodišnjem DSW doručku, novi članovi su imali priliku da bolje upoznaju Nemačko-srpsko privredno udruženje. Koordinator DSW-a, Doris Danilović, je kroz kratku prezentaciju upoznala članove sa radom udruženja kao i Delegacije nemačke privrede i DEinternational-a, aktivnostima, događajima, uslugama, kao i mogućim načinima podrške lokalno i  regionalno. Nakon toga je usledio neformalni doručak u prijatnom ambijentu. Članovi su imali priliku da se predstave, upoznaju međusobno, razmene ideje i utiske sa prisutnima, da ostvare nove kontakte i pronađu mogućnosti za dalju saradnju. Nakon doručka usledilo je upoznavanje sa zaposlenima u prostorijama AHK.

Prisustvovali su predstavnici sledećih preduzeća: Eurofast global doo, Mediteran fashion doo, Proel ad, A.C. Brajic doo, SEE Business Emabassies doo, Viega GmbH & Co. KG, Cube Risk Management doo.

06.12.2012 DSW Welcome

Prilikom poslednjeg ovogodišnjeg DSW doručka, novoprimljeni članovi imali su opet mogućnost da bolje upoznaju Nemačko-srpsko privredno udruženje. DSW Kordinator, Doris Danilović, uvela je goste u detalje udruženja (organizaciju, događaje, publikacije, usluge DE Internacionala, itd.) i predstavila im brojne mogućnosti za saradnju. DSW doručak nudi novim članovima priliku da se predstave, da steknunove kontakte i da razmene mišljenja. Nakon neformalnog doručka članovi su došli u prostorije AHK kako bi se upoznali sa zaposlenima.

Prisustvovali su predstavnici sledećih preduzeća: Alliance international media doo, SGS Beograd doo, Ecologica Urbo doo, Hotel INN doo, Layher doo, Vukovic & Patners aod i Pediment doo.

01.11.2012 DSW Welcome

Na doručku dobrodošlice, takozvana "DSW -dobrodošlica", novoprimljeni članovi imali su i ovaj put priliku da bliže upoznaju Nemačko-srpsko privredno udruženje. Nakon kratke prezentacije od strane koordinatorke DSW-a, Doris Danilović, tokom koje su novi članovi bili upoznati sa svim detaljima udruženja (organizacija, događaji, publikacije, usluge, DE International, itd), počeo je zajednički doručak. Delegat nemačke privrede u Srbiji, gospodin Mihael Šmit objasnio je mogućnosti buduće saradnje i razmenio je iskustva i utiske sa prisutnima na temu poslovanja u Srbiji i regionu. Pored upoznavanja sa svim AHK zaposlenima i sa prostorijama DSW-a dobrodošlica nudi novim članovima rado korišćenu mogućnost da se predstave, da ostvare nove kontakte i razmenu mišljenja u prijatnom ambijentu.

Prisustvovali su predstavnici sledećih preduzeća : Opel Southeast Europe doo, Catering Plus doo, Nestle Adriatic Foods doo, Consulteam d.o.o. Beograd, Klaster modne i odevne industrije Srbije,  Prospering Foreign Investments d.o.o.

06.09.2012: DSW Welcome

U okviru doručka dobrodošlice, tako zvanom „DSW Welcome“, novi su članovi i ovaj put dobili priliku da upoznaju Nemačko-srpsko privredno udruženje. Nova kordinatorka DSW-a, Doris Danilović, uvela je goste u detalje udruženja (organizaciju, događaje, publikacije, usluge DE Internacionala, itd.) i predstavila im brojne mogućnosti za saradnju. Pored upoznavanja prostorija i saradnika AHK-a u Srbiji, DSW Welcome nudi članovima mogućnost da se predstave drugim preduzećima, sklope nova poznanstva i razmene brojna iskustva.

Učestovali su predstavnici sledećih preduzeća: Ambrela Communication, Euro Atlantic Corporation d.o.o., Geze d.o.o., KESZ d.o.o. Beograd, Palco d.o.o.

12.07.2012.: DSW Welcome

U prostorijama Nemačko-srpskog privrednog udruženja, organizovan je, takozvani, doručak dobrodošlice za nove članove, koji su se tom prilikom upoznali sa udruženjem. Uz kafu, voće i ostalo posluženje, Sandra Binder je uvela predstavnike preduzeća u sve detalje udruženja (organizaciju, događaje, publikacije, usluge DE Internacionala i sl.), i mogućnosti za dalju saradnju. Članovi su takođe iskoristili priliku da se predstave drugim preduzećima udruženja, kao i mogućnost da razmenjuju ideje sa kolegama i da na taj način ostvare nove kontakte.

Pristupili su predstavnici sledećih preduzeća: Ex Ecentar d.o.o., Hotel Šumadija d.o.o., Puppy Win d.o.o., Trimo Inženjering d.o.o., WAWASAN d.o.o.

22. i 21.05.2012: DSW Welcome

Doručak dobrodošlice za nove članove održan je u prostorijama na Topličinom vencu. Tokom doručka dobrodošlice novi članovi su imali mogućnost da se upoznaju sa Nemačko–srpskim privrednim udruženjem. Uz kafu, voće i ostalo posluženje Sandra Binder je upoznala nove članove sa detaljima udruženja (organizacija, događaji, publikacije, usluge DEInternacional-a, itd.) i mogućnostima za buduću saradnju. Članovi su takođe iskoristili priliku da se predstave drugim čalnovima i sa njima razmene ideje.

Novi članovi 2012.

DSW Vam sa zadovoljstvom predstavlja nove članove:

 

Jul 2012

Atair GmbH STEINFURT
Tekstilna industrija

Essmann GmbH BAD SALZUFLEN
Građevinarstvo/Građevinski materijal

Ex Ecentar d.o.o. BEOGRAD
Informacione tehnologije i telekomunikacije

Hotel Šumadija d.o.o. BEOGRAD
Hoteli/Gastronomija

MSS d.o.o. BEOGRAD
Agencija za ljudske resurse

Puppy Win d.o.o. BEOGRAD
Vele- i maloprodaja

Trimo Inženjering d.o.o. BEOGRAD
Građevinarstvo/Građevinski materijali

WAWASAN d.o.o. BEOGRAD
Nekretnine

 

Mart 2012

AKS Express Kurir d.o.o. ŠABAC
Transport/Logistika/Špedicija

Buck d.o.o. BEOGRAD
Elektrotehnika/Elektronika

EDR GmbH MÜNCHEN
Konsalting

Embassy Techzones d.o.o. BEOGRAD Nekretnine

Festo GmbH BEOGRAD
Elektrotehnika/Elektronika

Komnenovic Auto d.o.o. BEOGRAD
Automobilska industrija/ dobavljačka automobilska industrija

LeitnerLeitner Consulting d.o.o. BEOGRAD Konsalting

Logwin Solutions SRB d.o.o. UGRINOVCI
Transport/Logistika/Špedicija

Mas-Promet d.o.o. DOBANOVCI
Automobilska industrija/ dobavljačka automobilska industrija

MCB edukacija d.o.o. BEOGRAD
Konsalting

Multipartner S d.o.o. BEOGRAD
Automobilska industrija/ dobavljačka automobilska industrija

Norma Grupa Jugoistocna Evropa d.o.o. SUBOTICA
Mašine i postrojenja

Stan Technologies d.o.o. BEOGRAD
Mašine i postrojenja

Tecon sistem d.o.o. BEOGRAD
Građevinarstvo/Građevinski materijal

Termoinzenjering d.o.o. BEOGRAD
Elektrotehnika/Elektronika

Vaillant d.o.o.
Grejanje/Klima uređaji

VB savjeti d.o.o. ZAGREB
Agencije za ljudske resurse

Maj 2012

Biotec International d.o.o. BEOGRAD
Vele- i maloprodaja

BSH Kućni Aparati d.o.o. Beograd BEOGRAD
Elektrotehnika/Elektronika

HRD agencija za menadzment i consulting BEOGRAD Konsalting

JIE Engineering d.o.o. BEOGRAD
Konsalting

Letac d.o.o. INĐIJA
Građevinarstvo/Građevinski materijal

Mace d.o.o. BEOGRAD
Konsalting

Mehler Protective System d.o.o. ZRENJANIN Tekstilna industrija

Movem&Co d.o.o. BEOGRAD
Vele- i maloprodaja

P3 Communications d.o.o. VALJEVO
Informacione tehnologije i telekomunikacije

Roedl & Partner d.o.o. BEOGRAD
Banke/Osiguranje/Lizing/Finansijske usluge

T&M Consulting d.o.o. BEOGRAD
Konsalting

Tehpro d.o.o. BEOGRAD
Konsalting

Trigema d.o.o. BEOGRAD
Konsalting

Wolf GmbH MAINBURG
Konsalting

Woodmaster d.o.o. VALJEVO
Drvna industrija/Nameštaj

09. i 12.05.2012: Prvi DSW Welcome

Doručak dobrodošlice početkom Maja je novim članovima po prvi put ponudio mogućnost da se u lepoj atmosferi upoznaju sa drugim članovima, sa Nemačko–srpskim privrednim udruženjem, i jegovim prostorijama na Topličinom vencu. DSW-ova Sandra Binder je novim članovima pružila uvid u organizaciju, događaje, publikacije, usluge, DEInternacional i mogućnosti za buduću saradnju. Novi članovi su se predstavili dotadašnjim čalnovima i iskoristili priliku da stvore nove kontakte. Pozitivne reakcije i komentari, koje smo dobili na dočeku novih članova, ohrabrili su nas da i ubuduće organizujemo DSW dobrodošlice.