Članarine


500€:

 • Preduzeća sa < 10 zaposlenih
 • Udruženja, IHKs, klasteri

700€:

 • Preduzeća sa > 10 zaposlenih

3.000€:

 • Premium članstvo

 

 

Članstvo u Nemačko-srpskoj privrednoj komori

Nemačko-srpska privredna komora sa više od 300 članova predstavlja najveću bilateralnu i privrednu organizaciju u Srbiji. Do aprila 2016. godine delovala je pod nazivom Delegacija nemačke privrede u Srbiji, zajedno sa Nemačko-srpskim privrednim udruženjem (DSW), do njenog zvaničnog osnivanja 14. aprila 2016. godine. 

Komora funkcioniše kao zastupnik interesa mreže aktivnih nemačkih i srpskih preduzeća, a uz to pruža i neophodnu informacionu podršku u njihovim poslovnim aktivnostima.

 

MISIJA

 • DEO EKONOMIJE I KLJUČNI PARTNER POLITIKE: Mi zastupamo interese naših članica kao i preduzeća, koja su aktivna u nemačko-srpskoj poslovnoj saradnji, obezbeđujući im neophodnu političku i administrativnu pomoć. 
 • NEZAVISAN ZASTUPNIK NA TRŽIŠTU: Zalažemo se za slobodu poslovanja i slobodnu trgovinu. Članstvo naših preduzeća nam obezbeđuje nove poslovne poduhvate, obavezuje nas na objektivnost i garantuje našu nezavisnost u odnosu na pojedinačne interese politike, ekonomije i društva. 
 • SERVIS, ORIJENTISAN NA POTREBE PREDUZEĆA: Komora pruža podršku preduzećima u cilju uspostavljanja poslovne aktivnosti na srpskom tržištu, pronalaženja adekvatnih poslovnih partnera i ostvarivanja uspeha u poslovanju.

 

 ZADACI NEMAČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE

 • Organizacija raznih manifestacija koje služe uspostavljanju novih kontakata, omogućavaju razmenu informacija i služe daljem usavršavanju.
 • Redovno informisanje članova i pružanje pristupa raznim publikacijama. O svojim aktivnostima redovno obaveštava javnost.
 • Pružanje raznovrsnih poslovnih usluga uz povoljne uslove. Članovi AHK Srbija imaju pravo na 25% popusta na sve usluge DEinternational-a.
 • Članovi Nemačko-srpske privredne komore mogu koristiti izgrađenu mrežu nemačkih privrednih komora u Nemačkoj, Srbiji i širom sveta.

 

VAŠE PRIVILEGIJE KAO ČLAN NEMAČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE

 • informacije iz prve ruke za privrednike, koji su zainteresovani za poslovne odnose Nemačke i Srbije (na primer sajmovi, projekti).
 • prednosti korišćenja naše mreže u odnosu na druge privredne organizacije, vladine institucije i preduzeća u Srbiji i Nemačkoj.
 • popuste za sve usluge, poput istraživanja tržišta, osvajanja tržišta, kao i posebne povoljnosti za seminare, predavanja i još mnogo toga.                                                                                              
 • pristup značajnim ekonomskim stručnjacima  i nosiocima privrednih funkcija u Srbiji
 • mogućnost da iznesete Vaše mišljenje i Vaš interes pred ključnim srpskim i nemačkim nosiocima privrednih funkcija
 • informacije i mogućnosti za susrete i uspostavljanje direktnih kontakata sa nemačkim privrednim delegacijama prilikom njihove posete Srbiji.
 • pristup mreži Nemačke spoljno-trgovinske komore, koja je sa svojih 130 kancelarija prisutna u 90 zemalja sveta.
 • pozivnice za sve manifestacije koje organizuje Komora, poput Members Dinner-a, Speed Business Meeting-a, seminara i radionica, različitih proslava, fudbalskog turnira, AHK „Oktoberfest-a“ i druge događaje.
 • redovni Newsletter i druge publikacije sa makroekonomskim podacima i informacijama iz Srbije i Nemačke, kao i detaljan uvid u poslovni razvoj obe zemlje.
 • jednu besplatnu kopiju našeg Kataloga članova i druge publikacije Komore.
 • 25% popusta na sve usluge DEinternational-a
 • besplatni prijem i uvid u spisak članova koji se može preuzeti na nemačkom i srpskom jeziku sa našeg web sajta, kao i besplatan link ka Internet stranici Vašeg preduzeća.
 • popust na kotizacije za AHK manifestacije kao što su seminari, predavanja i posete, zatim oglašavanje u publikacijama i još mnogo toga.

Kontakt osoba

Doris Danilović

Zamenica direktora
Članstvo/komunikacije/manifestacije

Beograd

+381 11 2028 015
+381 60 0202 807
Napisati e-mail