Nemačko-srpska privredna komora

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) priprada sistemu nemačkih spoljno-trgovinskih i industrijskih komora, sa 130 kancelarija u 90 zemalja i ujedno predstavlja najveću bilateralnu privrednu organizaciju u Srbiji sa preko 300 članova, kao i idealnu platformu za kontakte između nemačkih, srpskih i internacionalnih preduzeća.

AHK Srbija, kao jedna od najvažnijih institucija za unapređenje privrednih odnosa između dveju zemalja, istovremeno služi kao platforma za susrete i razmenu mišljenja i iskustava među članovima.

Komora takođe deluje sa posebnim ciljem zastupanja interesa članova u oblasti politike i ekonomije, kao i konstruktivnog angažmana na stalnom unapređenju uslova za preduzetništvo u Srbiji.


Iskoristite višestrane prednosti naše poslovne mreže! Postanite i Vi naš član!

Kontakt osoba

Doris Danilović

Zamenica direktora
Članstvo/komunikacije/manifestacije

Beograd

+381 11 2028 015
+381 60 0202 807
Napisati e-mail